نمایندگی‎ها

نمایندگی گلستان

آقای منتظری

آدرس: علی آباد کتول، روبروی سندیکای کامیون داران، کارخانه شرق

تلفن: ۰۹۱۱۵۲۷۳۹۴۰

 

نمایندگی مازندران

آقای امیری

آدرس: شهر آمل، جاده قدیم آمل – بابل، بعد از پل هوایی شادمحل، کوچه امامت

تلفن: ۰۹۳۶۵۳۶۲۹۷۰