شعبه مرکزی

  • گرمسار، شهرک صنعتی گرمسار، خیابان تعاون، انتهای خیابان صنعت 4

  • 09120543727

  • 09124312407

  • (کارخانه) 02334557170

  • info@mbrgroup.ir

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

  • 6 + 99 =